Pet sector

De Braziliaanse petsector is de 2de grootste markt ter wereld, na de Verenigde Staten. Daarenboven is de sector in volle groei, zoals de 10% groei in 2014 bewees.

 

Situatie

De klant in kwestie is een actieve en snel groeiende onderneming die zich toelegt op het produceren van producten voor huisdieren. De inspanningen die geleverd werden inzake innovatie en creativiteit hebben niet enkel gezorgd voor een continue groei ten tijde van crisis, de onderneming sleepte zelfs een aantal prijzen in de wacht. Ondanks de mooie cijfers en omzet die de onderneming draait, bleef het bedrijf – na 3 jaar zelf pogingen ondernomen te hebben waarbij ook aan beurzen deelgenomen werd – kampen met een aantal struikelblokken die de succesvolle intrede in de Braziliaanse markt bemoeilijkten.

 

Aanpak Belofloripa

De eerste belangrijke stap voor deze klant was een gerichte screening en solvabiliteitsstudie van de contacten die de klant reeds had en een doelbewuste zoektocht naar nieuwe contacten om het product van de klant – na grondige analyse ervan – te kunnen situeren in de Braziliaanse markt. Op basis van de behoeften van de klant werd vervolgens een planning opgemaakt teneinde de meest interessante potentiële afnemers voor de onderneming te kunnen bezoeken en dit met het oog op het opbouwen van een duurzame commerciële relatie met die bedrijven en een volledige marketingondersteuning bij de intrede in de markt.

 

Resultaten

Na een reeks intensieve en productieve vergaderingen met potentiële distributeurs, werden onmiddellijk een aantal bestellingen geregistreerd. Hierdoor kan het gamma van de klant in één klap in meer dan 2.000 winkels in Brazilië verkrijgbaar zijn.

Wenst u meer informatie omtrent deze sector in onze doellanden?