Sector hernieuwbare energie

Brazilië staat reeds jarenlang bekend voor haar duurzame energieopwekking, voornamelijk via waterkrachtcentrales. Omwille van een recente droogte staat deze markt momenteel ook open voor heel wat andere technologieën.

 

Situatie

Deze case betreft een jong, maar dynamisch bedrijf dat zich toespitst op de sector van hernieuwbare energie. De producten van de klant bevatten kwalitatieve componenten met ingebouwde beveiligingssystemen om het product en zijn omgeving te beschermen tegen de grillen van de natuur. De onderneming heeft mooie successen geboekt in België en Europa, maar bemerkte dat, door de niche waarin het actief is, het groeipotentieel in eigen markt, land en omgeving snel verzadigd raakte. Daarom wenste de onderneming de internationale activiteiten uit te bouwen. Bij de zoektocht naar een nieuwe markt viel het deze klant op dat Brazilië heel veel mogelijkheden biedt omwille van de gunstige natuurelementen die belangrijk zijn voor de producten van de onderneming. Aangezien het bedrijf zelf over weinig kennis van het land, de taal, de business cultuur en de opportuniteiten die er al dan niet zijn, beschikte, werd contact opgenomen met Belofloripa.

 

Aanpak Belofloripa

De onderneming had eerst en vooral nood aan een duidelijk beeld van de sector in Brazilië zodat er zekerheid zou bestaan over (de omvang van) het potentieel voor de betreffende producten binnen de Braziliaanse markt. Na een diepgaande screening van die markt werden gunstige resultaten genoteerd met betrekking tot de opportuniteiten voor dit bedrijf en binnen deze sector in Brazilië. Omdat de prijszetting van de producten van groot belang is, heeft Belofloripa vervolgens een taksenberekening uitgevoerd. Zo kon een 100% waarheidsgetrouw scenario van export naar Brazilië opgesteld worden en kon de klant een duidelijk beeld krijgen van de prijs van haar producten binnen de Braziliaanse markt. Hierbij werd niet alleen rekening gehouden met de verschillende taksen maar ook met de prijszetting van haar lokale concurrenten. Gezien de sector en de kwaliteit van de producten, werden substantiële taksenverlagingen genoteerd waardoor de producten van de klant aan een correcte en competitieve prijs in de markt geïntroduceerd werden. Na bovenvermelde positieve bevindingen, organiseerde Belofloripa een prospectiereis voor deze klant teneinde de producten van de klant te kunnen voorstellen aan de potentiële verdelers.

 

Resultaat

Na een intensieve prospectiereis waarbij bedrijven in verschillende regio’s van Brazilië (van noord tot zuid) bezocht werden, is een constructieve partnership ontstaan aan de hand waarvan de onderneming producten zal kunnen leveren op projectmatige basis.

Wenst u meer informatie omtrent deze sector in onze doellanden?