Sport sector

Sport maakte altijd al een groot onderdeel uit van de Braziliaanse cultuur, maar werd in 2014 en 2016 ook een economische en toeristische troef met het binnenhalen van de Wereldbeker en de Olympische Spelen.

 

Situatie

Dit bedrijf, actief in de sportwereld en gekenmerkt door haar continue vernieuwing en innovatie, werd gecontracteerd als leverancier voor het WK 2014 in Brazilië. De onderneming probeerde initieel met een lokale partner te werken, die echter niet op de hoogte bleek te zijn van de toepasbare regelgeving. Voor de klant in kwestie waren de gevolgen groot. De machines, die nodig waren voor het uitvoeren van hun diensten, stonden namelijk drie maanden vast in de Braziliaanse haven, terwijl de deadlines steeds dichterbij kwamen.

 

Aanpak Belofloripa

Omwille van deze problemen, werd de beslissing genomen dat niet alleen een begeleiding van de klant noodzakelijk was maar ook van hun partner. Tijdens dit traject bemerkten de Belofloripa consulenten dat het contract tussen de klant en lokale partner niet optimaal opgesteld was. Zo werden, na de tussenkomst van Belofloripa, belangrijke clausules – cruciaal voor de betaling en de vlotte terugkeer van de machines naar hun thuisland – opgenomen in het contract. Daarna heeft Belofloripa de klant verder begeleid om een soepele en vlotte uitvoer van de machines te verzekeren.

 

Resultaat

Dankzij de expertise van de Belofloripa consulenten, die met hun interventie het uitvoerproces versoepelden, was het mogelijk de machines in een periode van 15 dagen uit te voeren.

Wenst u meer informatie omtrent deze sector in onze doellanden?