belofloripa-logistic-service

Logistieke diensten – zoals shipmentcoördinatie, taksenberekening & export management – zijn één van de core business van Belofloripa, ter optimalisatie van uw internationalisatieproces.

Shipmentcoördinatie

Het verschepen van uw goederen is een belangrijk onderdeel van de exportketen binnen uw bedrijf en vaak doen zich tijdens deze stap van het internationaliseringsproces de grootste problemen (en vertragingen) voor. Een succesvolle shipmentcoördinatie houdt rekening met een correct gebruik en een correcte opmaak van transport- en scheepsdocumenten (bv. Packing List, Commercial Invoice, ExA, Certificate of Origin, Form A, Bill of Lading, IMA, etc).

Met behulp van gespecialiseerde partners kan Belofloripa de gehele shipmentcoördinatie verzorgen voor zowel tijdelijke als permanente uitvoer. De specialisatielanden van Belofloripa voor export vanuit Europa zijn Brazilië, de Verenigde Staten, Singapore, Thailand, Canada & Mexico.

Belofloripa kan daarenboven de hele logistieke keten van A tot Z voor haar rekening nemen, van de voorbereiding van het dossier vóór het vertrek van de goederen tot de afsluiting van het dossier na levering. Met dergelijke outsourcing kan uw bedrijf tijd en geld uitsparen.

Dienst voor België, Brazilië, Canada, Mexico, Thailand, Singapore, V.S.

Taksenberekening en -vermindering

Hoewel u het perfecte product of de perfecte dienst kan hebben voor een buitenlandse markt, neemt de prijs van dat product vaak toe wegens invoerrechten en -lasten.

Voor u begint te exporteren, doet u er goed aan alle invoertaksen die van toepassing zijn op uw product te bepalen, berekenen en controleren. Aan de hand van een taksenberekening bent u in staat de meest geschikte manier om de markt te benaderen uit te stippelen en uw eindprijs op een realistische manier te zetten. Bovendien helpt een taksenberekening om na te gaan welke lasten en rechten geminimaliseerd of geoptimaliseerd kunnen worden en dus ook voor een taksenverlaging kunnen zorgen.

In het kader hiervan verzorgt Belofloripa:

  • Totaalberekeningen van invoerrechten en –lasten voor de verzending van goederen (In Brazilië zijn de volgende taksen van toepassing: II = importtaksen, IPI = taksen op industriële producten, Pis/Pasep = sociale bijdrage, Cofins = bijdrage aan de sociale zekerheid, ICMS = belasting op toegevoegde waarde)
  • Belastingberaming gericht op het verlagen van de belasting op verschillende soorten transacties tussen België en andere landen
  • Administratieve aanvragen en vereisten met het oog op belastingpremies en speciale belastingvrijstellingen
  • Financiële, douane- en belastingplanning bij het structureren van import- en exportaangelegenheden
  • Advies en oriëntering aangaande belastingberekeningen bij het transfereren van winst en betalingen (van en naar Brazilië)

Dienst voor België, Brazilië, Mexico, Thailand

Outsourcing Export management

Hoewel  de kosten en administratieve aspecten van een eigen exportafdeling voor vele KMO’s vaak te belastend zijn, is de ondersteuning van deze afdeling in het kader van export management evenwel onontbeerlijk om nieuwe markten te ontdekken en betreden. Door uw export uit te besteden kunnen de kosten en risico’s van import- en exporttransacties geminimaliseerd worden en kan u zich blijven focussen op uw core business.

Naargelang uw behoeften bieden wij deze dienst aan ter plaatse, op verplaatsing of in het buitenland.

Dienst voor België, Brazilië, Canada, Mexico, Thailand, Singapore, V.S.

Wenst u meer informatie over de logistieke stappen die moeten ondernomen worden inzake internationale handel en de meerwaarde die Belofloripa hierbij kan betekenen?

Contacteer hier één van onze consulenten