Financial accounting stock market graphs analysis

Ter ondersteuning van uw internationale activiteiten kan Belofloripa financiële en fiscale diensten – zoals de registratie van buitenlands kapitaal bij Sisbacen of een solvabiliteitsstudie- voor u uitvoeren.

Registratie buitenlands kapitaal (Sisbacen / Cademp)

Elke vorm van buitenlands kapitaal dat in Brazilië geïnvesteerd wordt, dient in de hoedanigheid van ‘Investering Buitenlands Kapitaal’ geregistreerd te worden bij de Centrale Bank van Brazilië (“Banco Central do Brasil”). Dit gebeurt via een elektronisch systeem van de Banco Central, genaamd Sisbacen. Deze Sisbacen registratie zorgt ervoor dat het terugzenden van kapitaal/dividenden/winsten naar het thuisland op een financieel gunstigere wijze mogelijk wordt. De consulenten van Belofloripa zijn gespecialiseerd in de registratie van rechts- of natuurlijke personen binnen dit elektronisch systeem en de daaropvolgende registratie van buitenlands kapitaal.

Specifiek voor Brazilië

Belastingsaangifte

De Imposto de Renda slaat op de belastingaangifte die men bij de Braziliaanse overheid indient voor zowel een natuurlijk persoon (“Pessoa Física”) als voor een rechtspersoon (“Pessoa Jurídica”). Het is echter niet altijd gemakkelijk om dergelijke Imposto de Renda aangifte op een correcte wijze in te vullen. Dit enerzijds wegens de taalbarrière en anderzijds wegens een gebrek aan kennis over de lokale wetgeving. De consulenten van Belofloripa kunnen de aangiftes voor uw Braziliaans bedrijf opstellen en indienen.

Specifiek voor Brazilië

Haalbaarheidsstudie ("Feasibility Study")

Voordat er over gegaan wordt tot het oprichten van een vestiging in het doelland (Oprichting vestiging), is een juiste inschatting van alle kosten noodzakelijk voor het financiële succes van dit nieuwe bedrijf. Een haalbaarheidsstudie verstrekt een volledig overzicht van de start-up  en overhead kosten, en dit van administratieve oprichtingskosten tot personeelskosten. Aan de hand van deze studie kunnen dan ook belangrijke beslissingen genomen worden omtrent marktbetredingsstrategie, vennootschaps- en bedrijfsstructuur en de toekomstige investeringen.

Het team heeft een uitgebreide kennis ter zake en is gespecialiseerd in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op maat met nadruk op de fiscaliteit en de lokale wetgeving.

Specifiek voor Brazilië

Solvabiliteitsstudie ("Due Diligence")

Om met een lokale partner in zee te gaan, een contract af te sluiten met een afnemer of concurrerende bedrijven grondig te analyseren, kan het nuttig zijn om de solvabiliteit van het bedrijf in kwestie na te gaan. De Belofloripa consulenten hebben ervaring met het uitvoeren van solvabiliteitsstudies, waarbij een volledig profiel van het desbetreffende bedrijf opgesteld wordt. De solvabiliteitsstudie focust niet enkel op het financiële aspect, maar geeft ook aan of het bedrijf de fiscale verplichtingen, arbeidsreglementen en de lokale wetgeving ook naleeft. Aan de hand van deze solvabiliteitsstudie wordt de situatie voor u veel transparanter om enkele cruciale en doorslaggevende beslissingen te nemen.

Dienst voor België, Brazilië, Mexico

Openen en beheren van een bankrekening

Om een bankrekening te mogen openen in Brazilië, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Eén vereiste is bijvoorbeeld dat men moet beschikken over een CPF-nummer. Belofloripa beschikt over de nodige kennis om dit proces te versoepelen zodat de nodige documenten aangevraagd kunnen worden en uw bedrijf zo een bankrekening kan openen. Voor bedrijven die niet over een administratieve persoon ter plaatse beschikken, kan Belofloripa ook het verdere beheer van de bankrekening op zich nemen (Bedrijfsadministratie management).

Specifiek voor Brazilië

Meer informatie over de financiële, fiscale en administratieve aspecten van uw internationalisatietraject? En over de meerwaarde die Belofloripa daarbij kan bieden?

Contacteer hier één van onze consulenten