Sale Marketing Analysis Price Tag Branding Vision Share Concept

Marktonderzoek, prospectiebegeleiding en eventbegeleiding zijn enkele van de commerciële diensten die Belofloripa uitvoert die het internationalisatieproces ondersteunen en verduidelijken.

Marktonderzoek

Om een duidelijk beeld te krijgen van de opportuniteiten in uw doelmarkt, is het raadzaam om een diepgaand marktonderzoek naar de kenmerken van uw sector in dat land uit te voeren. Op die manier kunnen onnodige kosten bespaard worden en kan er efficiënter en doelgerichter gewerkt worden. Het marktonderzoek brengt de aantrekkelijkheid van de desbetreffende markt voor uw business in kaart door ontwikkelingskansen en -gevaren te identificeren en deze tegenover de sterktes en beperkingen van uw bedrijf te plaatsen (SWOT-Analyse).

Belofloripa is gespecialiseerd in op maat gemaakte marktonderzoeken waarbij gepolst wordt naar:

  • De marktgrootte
  • Het groeicijfer
  • De winstgevendheid
  • Lokale prijzen
  • Distributiekanalen
  • Culturele aspecten
  • Trends
  • Wettelijke aspecten
  • Potentiële klanten & concurrenten

Dienst voor België, Brazilië, Canada, Mexico, Singapore, Thailand, V.S.

Prospectiebegeleiding

Om een lanceringsplatform op te richten en uw producten/diensten in een nieuwe markt te introduceren, is het aangewezen om eerst een prospectie uit te voeren om zo de meest geschikte partners te lokaliseren, contacteren en behouden. Met behulp van een diepgaande analyse van uw product en bedrijfsprofiel kunnen de consulenten van Belofloripa voor een tailormade prospectiebegeleiding zorgen. Zo worden waardevolle business-to-business meetings (B2B’s) georganiseerd en wordt de gepaste begeleiding bij uw partnerselectie voorzien.

Dankzij de ervaring in het koppelen van zakenpartners, de kennis van de lokale cultuur en de wetten van het doelland kan Belofloripa u ondersteunen vanaf het begin van uw zoektocht naar een partner tot op het moment waarop u een contract sluit en zelfs daarna.

Elke prospectiebegeleiding en B2B-meeting wordt zorgvuldig en op maat van uw bedrijfsprofiel, vereisten en noden voorbereid.

Dienst voor België, Brazilië, Canada, Mexico, Singapore, Thailand, V.S.

Eventbegeleiding (seminaries, beurzen, handelsmissies, infosessies)

In bepaalde sectoren is het aangewezen om een evenement, handelsmissie, seminarie of infosessie te organiseren om voeling te krijgen met de lokale markt en/of bepaalde contacten te leggen ter plaatse. In andere sectoren kan het dan weer cruciaal zijn om deel te nemen aan een plaatselijke beurs om zo een rol van betekenis te kunnen spelen binnen de lokale markt.

Op basis van uw core business analyseert Belofloripa de mogelijkheden wat betreft de organisatie van evenementen. Daarenboven kan de volledige organisatie van het evenement, seminarie, infosessie of handelsmissie voor u verzorgt worden en dit vanaf het huren van de locatie tot en met het uitnodigen van de focusgroep.

Er wordt bovendien samengewerkt met privébedrijven, lokale overheid, exportpromotieagentschappen en Kamers van Koophandel voor de organisatie en planning van deze evenementen, handelsmissies, seminaries, infosessies, bedrijfsbezoeken, workshops, business-to-business meetings, etc. De consulenten van Belofloripa kunnen overigens optreden als vertegenwoordiger van uw bedrijf bij handelsmissies naar verschillende landen.

Dienst voor België, Brazilië, Canada, Mexico, Singapore, Thailand, V.S.

Marketingstrategie opzetten/optimaliseren

Bij het lanceren van producten of diensten binnen een nieuwe markt is een eerste kennismaking met de afzetmarkt (distributeurs, potentiële klanten) van groot belang. Na het succesvol afronden van deze fase, mag men echter de verdere opvolging niet vergeten. Om de naambekendheid te vergroten en zo klanten aan te trekken, is namelijk een continue marketingstrategie nodig.

Tools zoals sociale media, tijdschriften en beurzen (Eventbegeleiding) spelen een grote rol in de marketingstrategie en zijn belangrijke kanalen om uw doelpubliek te bereiken. Of het over een artikel in een vaktijdschrift gaat of een nieuwe Facebook-pagina voor uw producten, de kennis van de taal en de cultuur zijn steeds van cruciaal belang. Het Braziliaanse team van Belofloripa helpt u ter plaatse met het opzetten, het optimaliseren en het onderhoud van een marketingstrategie.

Dienst voor België, Brazilië, Mexico, Singapore, Thailand

Wenst u meer informatie over de commerciële stappen waarmee Belofloripa u kan helpen tijdens uw internationalisatieproces?

Contacteer hier één van onze consulenten