belofloripa-administrative

Belofloripa biedt ondersteuning bij de administratieve en HR diensten – zoals het beheer van de bedrijfsadministratie of de aanwervingsprocedure- tijdens het internationalisatieproces.

Bedrijfsadministratie

Na het oprichten van een bedrijf in het doelland (Oprichting vestiging), ontstaat de nood aan een opvolging en uitvoering van de bedrijfsadministratie. Het beheren van deze administratieve taken is van groot belang en de afstand kan voor extra complicaties zorgen.

De consulenten van Belofloripa kunnen het dagelijkse beheer van u overnemen. Hierbij kunnen onder andere de volgende zaken voor u in orde gebracht worden:

  • Boekhouding
  • Ontvangen en ‘bedienen’ van klanten/leveranciers
  • Beheer bankrekening(en)
  • Facturatie
  • Voorbereiding financiële rapporten en de jaarrekening
  • Optimalisatie van uw belastingsysteem en aangifte

Dienst voor België, Brazilië

Vertegenwoordiging buitenlandse aandeelhouders

Wanneer een bedrijf in Brazilië opgericht wordt door buitenlandse aandeelhouders die niet woonachtig in Brazilië zijn, vereist de overheid dat er een persoonlijke vertegenwoordiger binnen Brazilië aangesteld wordt. Deze persoon dient als aanspreekpunt naar de overheid toe en handelt binnen Brazilië via een volmacht in naam van deze buitenlandse aandeelhouder. Via de Braziliaanse vestiging in Rio de Janeiro of São Paulo voorziet Belofloripa deze dienst.

Specifiek voor Brazilië

Opzetten & optimalisatie interface (moeder- en dochterbedrijf)

Een bedrijf runnen in een verre markt kan vaak voor een administratieve rompslomp zorgen, zeker wanneer men niet over de juiste mensen ter plaatse beschikt. Het reilen en zeilen van een buitenlandse vestiging (dochterbedrijf) moet in principe perfect toegankelijk zijn voor het moederbedrijf, wat gepaard gaat met de optimalisatie van de interface en zo ook van de transparantie. De consulenten van Belofloripa kunnen een optimalisatie van de interface voorzien (of zelf een interface opzetten), zodat het moederbedrijf de volledige inzage in de structuur en administratie van het dochterbedrijf kan behouden.

Dienst voor België, Brazilië, Mexico, Thailand

Selectieprocedure

Een hekel punt bij het oprichten van een buitenlands bedrijf zonder een eigen aanwezigheid in het doelland, is het vertrouwen op personeel ter plaatse. De capaciteiten en inzet van het aangeworven personeel oefenen namelijk een grote invloed uit op de succesfactor van de nieuwe vestiging. Belofloripa voorziet daarom een uitgebreide selectieprocedure, waarbij de opdrachtgever bij alle fases van de procedure sterk betrokken wordt.

Dienst voor België, Brazilië

Aanwervingsprocedure

Na de selectieprocedure, kan er overgegaan worden tot het effectief aanwerven van een personeelslid. Dit aanwervingsproces verschilt van land tot land, waarbij een kennis van de arbeidswetgeving van groot belang is. Het team van Belofloripa beschikt over de nodige knowhow en ervaring om deze activiteit volledig te kunnen uitvoeren.

Dienst voor België, Brazilië

Meer informatie over de administratieve en HR aspecten van uw internationalisatietraject? En over de meerwaarde die Belofloripa daarbij kan bieden?

Contacteer hier één van onze consulenten