Retro image of lawyer signing important legal document on black desk. Over black background.

Belofloripa verzorgt verschillende juridische diensten – zoals het oprichten van een vestiging, merknaamregistratie of het nazicht van contracten – die uw internationalisatie vlotter laten verlopen.

Opstellen / Aanpassen / Nazicht contracten

Aangezien de lokale wetgeving van uw doelmarkt sterk kan verschillen van de wetgeving van uw thuismarkt, is het opstellen, aanpassen en/of nazicht van contracten een belangrijk onderdeel van de internationalisatiestrategie.

Het is dan ook cruciaal zich grondig te informeren omtrent de relevante commerciële en internationale aspecten van contracten zodat u na verloop van tijd niet voor verrassingen komt te staan.

Belofloripa is gespecialiseerd in het opstellen, aanpassen en optimaliseren van de volgende soorten contracten:

  • Oprichtingsakte (In Brazilië: “Contrato Social)
  • Koop & Verkoop
  • Licentie
  • Technische bijstand & Technologieoverdracht
  • Commerciële Vertegenwoordiging
  • Distributie
  • Joint Venture
  • Mergers & Acquisitions

Dienst voor België, Brazilië, Canada, V.S.

Merknaamregistratie

Heel belangrijk bij een intrede in een nieuwe markt is de bescherming van uw merk. De wetgeving omtrent merknaamregistratie (“trademark registration”) verschilt van land tot land, waarbij niet alle landen het Systeem van Madrid volgen. In dit systeem wordt normaliter de eerste gebruiker als eigenaar van het merk beschouwd. In landen die dit systeem niet volgen, zoals bijvoorbeeld Brazilië, kan de eerste persoon die een merk registreert, eigenaar worden van dat merk. Of desbetreffende persoon/bedrijf al dan niet de eerste gebruiker van die naam was, heeft ten aanzien van het INPI, het Braziliaanse Instituut voor Intellectuele Eigendomsrechten, in principe geen belang. Voordat uw producten of diensten gelanceerd worden in een nieuwe markt, is het dan ook van uiterst belang dat uw merk reeds beschermd is via een merknaamregistratie. Met een minimale investering kunt u uw merk maximaal beschermen voor een periode tot zelfs 10 jaar.

Dienst voor België, Brazilië, Mexico, Thailand, Singapore

Wetgevingsanalyse

In bepaalde sectoren hangt het succes van een bedrijf/dienst/product heel sterk af van de lokale wetgeving. Een juridische of wetgevingsanalyse kan derhalve een duidelijker beeld bieden omtrent de plaatselijke richtlijnen specifiek voor uw producten en/of diensten. Op basis van de wetgevingsanalyse en het bijkomende juridische advies van Belofloripa zal belicht worden hoe men de opportuniteiten van de nieuwe markt optimaal kan benutten.

Dienst voor België, Brazilië, Canada, Mexico

Oprichting vestiging

Wegens de nood aan een lokale opvolging, wordt vaak overgegaan tot het oprichten van een vestiging ter plaatse. In bepaalde landen is het oprichten van een bedrijf met buitenlandse aandeelhouders een complex gebeuren. Soms is het niet alleen een kwestie van het nieuwe bedrijf te registreren, maar ook de buitenlandse aandeelhouders moeten in bepaalde landen lokaal geregistreerd worden. Daarnaast is een kennis van de lokale wetgeving van belang om over de juiste bedrijfsstructuur te beslissen en een sterke oprichtingsakte op te stellen (Opstellen / Aanpassen / Nazicht contracten). De consulenten van Belofloripa staan u dan ook graag bij tijdens dit volledige proces.

Dienst voor België, Brazilië, Mexico, V.S.

Door deze stappen te bundelen en bij een gespecialiseerde partner te centraliseren, kan veel tijd en geld uitgespaard worden.

 

Wenst u meer informatie over de juridische vereisten die betrekking hebben op internationale handel? Meer weten over het advies en de meerwaarde van Belofloripa hierbij?

Contacteer hier één van onze consulenten

Meer weten over de afzetmarkten waarheen wij u kunnen begeleiden? Klik op onderstaande kaart op uw land van interesse of klik hier voor een volledig overzicht.

World-Map04